198
cat_ID == 9): */ ?>

HÍREK

FENNTARTHATÓSÁGI KONFERENCIA SZOMBATHELYEN 2019. NOVEMBER 6.

Nagyszabású konferenciát tartott 2019. november 6-án Szombathelyen a FALCO Zrt. a Lignomat Kft.-vel, a Soproni Egyetemmel, a FALCO REC Kft.-vel és a FALCO Szombathely Furniture Klaszterrel közös rendezésben, “Fenntarthatóság,- hulladékgazdálkodás és környezetmenedzsment a faiparban” címmel. A konferencia fővédnöke, Az Információs és Technológiai Minisztérium vezetője, Prof. Dr. Palkovics László miniszter volt. A konferencia célul tűzte ki, […]

Tovább

Tanulmányút Finnországban

  Hattagú magyar delegáció látogatott Finnországba a Woodpolis faipari klaszter tevékenységének megismerésére. A Pannon Gazdasági Hálózat Egyesület (PBN) részvételével működő nemzetközi együttműködés – BRIDGES (Regionális infrastrukturális hiányosságok áthidalása, a gazdasági növekedés és a munkahelyteremtés felgyorsítása) Interreg Europe Programban megvalósuló „Jó Gyakorlat” gyűjtés – keretében a FALCO Furniture Cluster, a Soproni Egyetem és a Pannon Fa- […]

Tovább

Egyetemi tanulmányút

     

Tovább

KLASZTERTALÁLKOZÓ, KLASZTERKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉS

A PANFA Akkreditált Innovációs Klaszter 2017. június 22-én és 23-án kétnapos Vas megyei rendezvényt szervezett, amelynek első napját a szombathelyi FALCO Zrt.-nél szakmai megbeszéléssel, gyárlátogatással töltötték. A faipart átfogóan érintő, jelentős kérdések kerültek napirendre. A nap csúcspontja a FALCO Szombathely Furniture Cluster és a PANFA Akkreditált Innovációs Klaszter közötti együttműködési megállapodás aláírása volt.

Tovább

ELFOGADÁSRA KERÜLT A FALCO SZOMBATHELY FURNITURE CLUSTER SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

  Az SZMSZ letölthető itt.

Tovább

KLASZTERTALÁLKOZÓ, KLASZTERKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉS

A FALCO Szombathely Furniture Cluster 2016. novemberi megalakítása óta eltelt időszakban már mint szakmai szervezet is aktív szerepvállalásra törekszik a faipari ágazat megerősítését illetően. A két szervezet megállapodott abban, hogy tevékenységüket összehangolva igyekeznek erősíteni a faipari szakmai összefogást és értékteremtést, valamint együttműködési szándékukat fejezték ki azzal a céllal, hogy pályázatokban, projektekben együttműködnek, a tagjaik
közötti kapcsolatot erősítik, segítik egymás szakmai tevékenységét. Konkrét együttműködési irányokat határoztak meg a következők szerint:

■■ projektek generálásában, tervezésben, benyújtásban,
■■ tehetséggondozás mind közép-, mind felsőfokú végzettségűek körében,
■■ tanulmányutak szervezésében,
■■ szakmai rendezvények és oktatások szervezésében,
■■ céltámogatások szervezésében,
■■ Best Practice projektek megismerésében,
■■ tapasztalatcsere, pl. innovatív technológiák, piackutatás, kommunikáció területén,
■■ versenykiírások, pl. designversenyek népszerűsítése, közös versenyek kiírása.

FALCO CLUSTER PANFA AIK
Szakmai összefogás

 

A napot a FALCO Zrt. – mint vendéglátó – részéről Kovács Tamás, a FALCO Zrt. marketingmenedzsere, a FALCO Szombathely Furniture Cluster elnökségi tagja nyitotta meg.

Ezután dr. Dinnyés Álmos, a Soproni Egyetem kancellárja ismertette az NGM által jegyzett Irinyi-tervet, és a GINOP projekteket érintő minisztériumi munkaanyagot. A találkozó határozott célja volt, hogy az iparági szereplők saját tapasztalataik alapján az ismertessék véleményüket a az illetékes minisztériumi pályázatkiírókkal, a jövőbeni irányokat illetően. Az innováció, a magasabb hozzáadott értékű termékek, az ipari diverzifikáció erősítése, az oktatás és ipar harmonizációja, a K+F+I, az ipar 4.0, a paradigmaváltás és az export kiemelten kerültek szóba. Számos építő jellegű észrevétel, hozzászólás biztosította, hogy a
nap végére egy letisztult, átfogó javaslatcsomag állhatott össze. Reményeink szerint a találkozó során elhangzott javaslatok beépíthetők lesznek a minisztériumi
tervekbe, ezáltal segítve az ágazat erősödését, jövőbeni fejlődését.

cat_ID == 10): */ ?>