Küldetés

A klaszter nyújtotta együttműködés az éles gazdasági versenyben a fokozódó innovációs elvárások közepette egyre fontosabb. A klaszter (cluster) angol eredetű kifejezés jelentése: csoport, halmaz. Átvitt értelemben jelentése: társulás, egységbe tömörülés, összefogás, szövetkezés.

A FALCO Szombathely Furniture Cluster küldetése a fa- és bútoripari termelő vállalkozások, kutatóhelyek, szakmai szervezetek, valamint a kereskedelemben érintett szervezetek együttműködési hálózataként, a faipari-, bútoripari vállalkozások innovációs képességének támogatása és a beszállítói feladatok legmagasabb szintű ellátása.

A vállalatok társadalmi felelősségét szem előtt tartva támogatja a tagokat, a fenntartható gazdasági fejlődéshez való hozzájárulásban. Ezáltal olyan üzleti sikereket érhetnek el, melyek tiszteletben tartják az etikai értékeket, a törvényi kereteket, valamint a vállalati működés összes érintettjének igényeit és szükségleteit. A klaszter célja, hogy válaszokat adjon a gazdaság és a társadalom kihívásaira. Tevékenységébe tartozik a bútoripari alapanyagok és késztermékek, szolgáltatások fejlesztése, komplexebbé tétele, valamint a szinergiahatások érvényre juttatása a klaszterhez csatlakozó vállalkozások között. Fejleszteni kívánja a bútoripari vállalkozások innovációs képességét, valamint elősegíteni a tapasztalatcserét, a közös projektek lebonyolítását.

Miért lehet hasznos önnek a klaszter?

 • Üzleti kapcsolatai bővülnek
 • Nagyobb piacon tud mozogni
 • Könnyebben jut a friss információkhoz
 • Közös pályázatokban vehet részt
 • Sikeresebbé válhat
 • A termeléshez szükségesteljes FALCO és Kronospan lapalanyag termékkiníálat helyben van
 • Az anyagellátás rugalmassága révén komoly megtakarításokat lehet elérni

MIÉRT JÓ A RÉGIÓNAK A KLASZTER?

 • A tagok közötti munkamegosztásnak köszönhetően javul a vállalkozások termelékenysége
 • Megvalósul a tudás és információ hatékony cseréje
 • Növekednek a jövedelmek
 • Növekszik a vállalkozások versenyképessége
 • Javul a foglalkoztatottság
 • Javul a régió versenyképessége
Hatékonyság
Siker
Lehetőségek

A klaszter célkitűzései

VERSENYKÉPES KLASZTER KIALAKÍTÁSA

Egyértelműen és tisztán pozícionált, erőforrásait tudatosan és magas szinten kiaknázó, kínálatában folyamatosan megújuló, a hazai és nemzetközi piacon is versenyképes, erős belső kohézióval rendelkező klasztert akarunk kialakítani. Olyan stratégiai szövetséget kívánunk létrehozni, amely magas szinten szervezett piaci növekedésre ad lehetőséget.

EGYÜTTMŰKÖDÉS

Partneri viszonyon alapuló együttműködést alakítunk ki az oktatási intézmények, kutatóhelyek és a klaszter tagjai között. A hálózati alapú szerveződés kiszolgálja a tagok igényeit és válaszokat kínál a gazdaság kihívásaira. A projektgenerálás keretében pedig megteremtjük az innovációt ösztönző környezetet.

NÖVEKEDÉS

Fontos a szereplők jövedelemtermelő képességének javítása, hiszen a kapacitások közös megosztásával, a hálózatosodással együtt megjelenő rugalmassággal és a költségmegosztások következtében elérhető méretgazdaságossági növekedéssel jelentős profit érhető el. Szeretnénk tartósan egyesíteni az egymástól korábban elszigetelten működő vállalkozások erőforrásait, és segíteni a vállalkozások versenyképességének a megőrzését és nemzetközi piacokra való kijutását.

KÖZÖSSÉG ÉPÍTÉSE

Gazdasági együttműködések erősítésével, közös fejlesztési, termelési és piacra jutási tevékenységekkel, valamint tudástranszfer támogatásával kívánjuk tagjaink versenyképességét növelni.

INNOVÁCIÓS ÉS K+F PROJEKTEK, BERUHÁZÁSOK SZÁMÁNAK NÖVEKEDÉSE

A versenyképesség hosszú távon csak összefogással és közös fejlesztésekkel tartható fent. A Klaszterrel erősíteni akarjuk a nagyvállalkozás, valamint a kis- és középvállalkozások közötti termelési és beszállítói kapcsolatokat is. A jövőben pedig szeretnénk, ha a KKV-k könnyebben elérnék azt a kritikus tömeget, amely költséghatékonyabbá teheti fejlesztéseiket és stabilizálhatja kapacitásaik kihasználtságát. Az üzleti szükségszerűség miatt bizonyos termékek közös (tovább) fejlesztésére, technologizálására, gyártására és piaci bevezetésére a klaszter egyesíti a tagok erőforrásait, így képesek lesznek megjelenni a nemzetközi piacon, piaci réseket betölteni.