FENNTARTHATÓSÁGI KONFERENCIA SZOMBATHELYEN 2019. NOVEMBER 6.

Nagyszabású konferenciát tartott 2019. november 6-án Szombathelyen a FALCO Zrt. a Lignomat Kft.-vel, a Soproni Egyetemmel, a FALCO REC Kft.-vel és a FALCO Szombathely Furniture Klaszterrel közös rendezésben, “Fenntarthatóság,- hulladékgazdálkodás és környezetmenedzsment a faiparban” címmel.

A konferencia fővédnöke,

Az Információs és Technológiai Minisztérium vezetője, Prof. Dr. Palkovics László miniszter volt.

A konferencia célul tűzte ki, hogy szakmai összefogás keretében a Soproni Egyetem bevonásával, készüljön el egy olyan pilot projekt, amely elsősorban a faipari szakmát érintő fenntarthatósággal,- hulladékgazdálkodással és környezetmenedzsmenttel kapcsolatos témakört kívánja kidolgozni.

Tanulmányút Finnországban

 

Hattagú magyar delegáció látogatott Finnországba a Woodpolis faipari klaszter tevékenységének megismerésére. A Pannon Gazdasági Hálózat Egyesület (PBN) részvételével működő nemzetközi együttműködés – BRIDGES (Regionális infrastrukturális hiányosságok áthidalása, a gazdasági növekedés és a munkahelyteremtés felgyorsítása) Interreg Europe Programban megvalósuló „Jó Gyakorlat” gyűjtés – keretében a FALCO Furniture Cluster, a Soproni Egyetem és a Pannon Fa- és Bútoripari Akkreditált Innovációs Klaszter (PANFA) képviselőiből álló küldöttség 3 napot töltött a Kantola-régióban. (További információ a BRIDGES projektről: https://www.interregeurope.eu/bridges/)

A találkozókon a kölcsönös bemutatkozáson túl szó esett a klaszterek (tagjainak) együttműködési lehetőségéről. A magyar fél számára példaértékű, ahogy a térségi gazdasági szereplők és helyi közigazgatási vezetés együttműködése nyomán a helyi alapanyagokra, munkaerőre és szellemi potenciálra épülve ilyen erős hálózat alakult ki. A barátságos, közvetlen vendéglátók nyitott üzletemberek, akikkel a nagy távolság ellenére egészen biztosan találunk közös együttműködési lehetőségeket. (Fotók: PBN)

 

Az alábbi cikk az ARCTIC FINLAND portálon megjelent írás (WEALTH FROM WOOD), mely átfogó képet ad a Woodpolis motivációjáról, eredményeiről, terveiről, melyet Regis Rouge-Oikarinen úr, a klaszter projektmenedzsere bocsátott rendelkezésünkre.

FÁBÓL ÉRTÉKET (az Arctic Finland publikációja – 2018. április)

Az erdőkkel övezett, finnországi Kuhmo városában egyedülálló faipari klaszter működik, mely munkahelyteremtő, egészségmegőrző és jóléti funkciót egyaránt betölt. Finnországban a fafeldolgozásnak és a faépítészetnek régi hagyománya van. Napjainkban mindez már high-tech iparággá vált. Kuhmoban a cégek és a helyi vezetés együttesen erővel dolgoznak a fafeldolgozó ágazatban elért eredményekért.

– A faipari klaszter megalakulása már régi történet. A Kuhmo Kft. az 50-es években nyitotta meg fűrészüzemét. Ezt követték a kisebb vállalkozások. Napjainkban 15 cég működik, tervez vagy gyárt fatermékeket a Kantola-régióban. A legtöbbjük helyi faanyagot használ fel – tájékoztat Regis Rouge-Oikarinen, a Woodpolis projekt menedzsere. A Woodpolis a város és a helyi cégek által 2006-ban létrehozott szakmai központ. Léte elősegíti az együttműködést a tagok között, támogatja őket az innovatív megoldások felkutatásában. Gyakorlati tréningeket kínál és gyakornoki lehetőségeket a fiataloknak, hogy megismerkedhessenek a faiparral.  A Woodpolis létrehozott egy továbbképző üzemet, ahol a régebbi és az új cégek egyaránt kipróbálhatják és használhatják a modern fafeldolgozó gépeket, berendezéseket, szoftvereket a termékfejlesztésük során.  Mindemellett a Woodpolis alvállalkozói szolgáltatásokat is kínál.

 

 

– A trend elérte a csúcsot, a faépítés egyre népszerűbb. A klaszter-szemlélettel mindenki nyer. Az együttműködés természetessé válik, ha mindannyian egymást segítve dolgozunk – mondja Sari Karikko, a Woodpolis2020 projekt koordinátora.

 

Fotó© Elementti-Sampo Ltd.

A fővárostól (Helsinkitől) 500 kilométerre, északkeletre, az orosz határnál fekvő Kuhmo távolinak tűnhet. Regis Rouge-Oikarinen mégsem látja problémának a távolságokat:

– Még ha látszólag periférián vagyunk is, a digitalizáció lehetővé teszi ügyfeleink számára, hogy megnézzék az erdőt, ahonnan a faanyag származik, hogy kövessék a gyártósort, hogy megfigyeljék, hogyan dolgozzuk fel a fát. Megtervezhetik a projektjüket akár saját nappalijuk kanapéján ülve. Többé már nem vagyunk távoliak, közel kerültünk a végfelhasználókhoz – folytatja.

20 éves fennállása alatt a Woodpolis figyelemre méltó eredményeket ért el. Az újonnan létrejött cégek közül a Crosslam Kuhmo Ltd. beváltotta a hozzá fűzött reményeket. Ez az első cég Finnországban, amely keresztlaminált falemezeket gyárt. Az északi területekre jellemző kiváló mechanikai tulajdonságú, helyi kitermelésből származó erdeifenyőt és lucot használnak fel.

– A nyersanyag kiváló, amit mi felelősséggel kívánunk feldolgozni. Gyártóink olyan fakonzerválókat és festékeket használnak, amelyek nem tartalmaznak toxikus anyagokat. Jelenleg környezetbarát ragasztókat fejlesztünk. Mindig új ötleteink támadnak, melyeket próbálunk tökélyre fejleszteni termékeink fenntarthatósága érdekében – fogalmaz Regis Rouge-Oikarinen.

– Sarkvidéki feltételek közt élünk és dolgozunk, az építési módjaink és a fa, amit az épületeinkhez használunk, különböznek a mérsékelt, melegebb éghajlaton használt szerkezetektől. Itt több idő kell a fák növekedéséhez. A nyersanyagunk szennyeződésmentes, SEC tanúsítvánnyal rendelkezik, a termékeink organikusak. Ez versenyelőnyt jelent számunkra – mondja mosolyogva Sari Karikko.

Jelenleg Kuhmoban mintegy 330 fő dolgozik a faiparban, és ez a szám nő. A munkahelyeknek multiplikatív hatása van más területek vonatkozásában, a betongyártásban és fémiparban, sőt még a turizmusban is.

– Hiszünk a faépítészetben, és következetesen törekszünk a tapasztalatszerzésre. Most úttörő szerepet játszunk e területen. Faipari klaszterünk Finnország legjobbjai közt van, és valószínűleg a legjobb a Barents-régióban. Itt fenn északon ritka, hogy ennyi cég van egymáshoz közel – jegyzi meg Regis Rouge-Oikarinen.

Ezzel Sauli Ylinen is egyetért. Ő az Elementti Sampo Ltd ügyvezető igazgatója, amely előre gyártott moduláris egységeket állít elő. Meggyőződése, hogy a faanyag kiválóan alkalmas az épületszerkezetekhez. A fa állandó minőséget sugall és egészséges környezetet biztosít. Hagyományosan mindig is épültek fából családi házak, de a fából épült lakótömbök vagy nyilvános épületek ritkák. Ez megváltozni látszik.

– Gyártásunk 80%-át exportáljuk. Külföldi partnereink is kezdik belátni, hogy lehetséges többszintes épületek fából építeni. Rendelkezésünkre áll a technológia akár felhőkarcolók építésére is. Exportáljuk a szakértelmünket, ugyanakkor a tiszta finn természetet is – mondja Sauli Ylinen.

Moduláris előre gyártott egységekkel gyorsabb az építés, mint a hagyományos technológiával. Egy lakótömb így fele annyi idő alatt készül el.

– Szállítunk teljes egységeket villanyszereléssel, fűtéssel, szellőző és légkondicionáló rendszerrel ellátva is. Beszerelhetjük a háztartási berendezéseket is, az ügyfélnek csak csatlakoztatni kell a hálózathoz” – magyarázza.

– Mellettünk, a Kantola-iparterületen van Finnország egyik legnagyobb magán fűrészüzeme. Van gyaluüzem, gerendaház gyár, ablakgyártó cég is. A melléktermékkel előállítjuk a városközpont távfűtését, ami a jól illik a zöld életstílusunkhoz. Létrehoztunk egy gyártó-értékláncot, ahol lehetséges egy teljes lakótömb legyártása.

 

Még az iskolás gyerekek is profitálhatnak a helyi szakértelemből. A Tuupala Iskola az első Finnországban, ami CLT (keresztlaminált) elemekből épült, és mint ilyen, az egészséges és produktív oktatási környezet fontos referenciapontja.

Photo© Crosslam Kuhmo Ltd.

2017-ben készült el a 3 épületből álló épületegyüttes, teljes területe 5500 m2. A világ minden tájáról vonzza a látogatókat. Mind a diákok, mind a tanárok rajonganak az új és nyugalmat sugárzó épületért.

KLASZTERTALÁLKOZÓ, KLASZTERKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉS

A FALCO Szombathely Furniture Cluster 2016. novemberi megalakítása óta eltelt időszakban már mint szakmai szervezet is aktív szerepvállalásra törekszik a faipari ágazat megerősítését illetően. A két szervezet megállapodott abban, hogy tevékenységüket összehangolva igyekeznek erősíteni a faipari szakmai összefogást és értékteremtést, valamint együttműködési szándékukat fejezték ki azzal a céllal, hogy pályázatokban, projektekben együttműködnek, a tagjaik
közötti kapcsolatot erősítik, segítik egymás szakmai tevékenységét. Konkrét együttműködési irányokat határoztak meg a következők szerint:

■■ projektek generálásában, tervezésben, benyújtásban,
■■ tehetséggondozás mind közép-, mind felsőfokú végzettségűek körében,
■■ tanulmányutak szervezésében,
■■ szakmai rendezvények és oktatások szervezésében,
■■ céltámogatások szervezésében,
■■ Best Practice projektek megismerésében,
■■ tapasztalatcsere, pl. innovatív technológiák, piackutatás, kommunikáció területén,
■■ versenykiírások, pl. designversenyek népszerűsítése, közös versenyek kiírása.

FALCO CLUSTER PANFA AIK
Szakmai összefogás

 

A napot a FALCO Zrt. – mint vendéglátó – részéről Kovács Tamás, a FALCO Zrt. marketingmenedzsere, a FALCO Szombathely Furniture Cluster elnökségi tagja nyitotta meg.

Ezután dr. Dinnyés Álmos, a Soproni Egyetem kancellárja ismertette az NGM által jegyzett Irinyi-tervet, és a GINOP projekteket érintő minisztériumi munkaanyagot. A találkozó határozott célja volt, hogy az iparági szereplők saját tapasztalataik alapján az ismertessék véleményüket a az illetékes minisztériumi pályázatkiírókkal, a jövőbeni irányokat illetően. Az innováció, a magasabb hozzáadott értékű termékek, az ipari diverzifikáció erősítése, az oktatás és ipar harmonizációja, a K+F+I, az ipar 4.0, a paradigmaváltás és az export kiemelten kerültek szóba. Számos építő jellegű észrevétel, hozzászólás biztosította, hogy a
nap végére egy letisztult, átfogó javaslatcsomag állhatott össze. Reményeink szerint a találkozó során elhangzott javaslatok beépíthetők lesznek a minisztériumi
tervekbe, ezáltal segítve az ágazat erősödését, jövőbeni fejlődését.

SZOMBATHELY FURNITURE CLUSTER ALAPÍTÁSA

A technológiafejlesztés területén 2016. november 22-én egy komoly lépést tett a FALCO, amikor is
ünnepélyes keretek között átadásra került Szombathelyen, a Zanati úti telephelyen az új
nagykapacitású felületkezelő üzem, az új lamináló sorral.

FALCO CLUSTER csarnok megnyitó
Az új csarnok megnyitója

 

A megnyitó alkalmával egy további szakmai eseményre is sor került, ünnepélyes körülmények között
aláírták a FALCO Szombathely Furniture Cluster alapító okiratát is, amely a bútoripari szereplők
szorosabb együttműködését kívánja elősegíteni.

 

A FALCO Zrt. komoly felelősséget érez a hazai faipar, fafeldolgozó ipar, bútoripar és a belsőépítészet
jövőjének biztosítása érdekében, ezért is vállalt katalizátorszerepet a cluster létrejöttének
előkészítésében és létrejöttében. A FALCO Szombathely Furniture Cluster küldetése a fa- és
bútoripari termelő vállalkozások, egyetemek, kutatóhelyek, szakmai szervezetek, valamint a
kereskedelemben érintett szervezetek együttműködési hálózataként kiemelten a bútoripari
vállalkozások innovációs képességének támogatása, a beszállítói feladatok ellátásának legmagasabb
szintű fenntartása mellett.

 

A klaszter célja, hogy válaszokat adjon a gazdaság kihívásaira. Célja bútoripari alapanyagok és
késztermékek, szolgáltatások fejlesztése, komplexebbé tétele, szinergiahatások érvényre juttatása a
klaszterhez csatlakozó vállalkozások között. A bútoripari vállalkozások innovációs képességének
fejlesztése, tapasztalatcsere, a továbbképzés területén történő közös projektek lebonyolítása,
közösségi marketing, információs rendszerek kialakítása és működtetése, a külföldi piacok
megismerése és célzott, a vállalkozások együttműködésén alapuló fejlesztése.

Teszt program

TISZTELT PARTNERÜNK, ALAPÍTÓ KLASZTERTAGUNK!

Engedjék meg, hogy szeretettel meghívjuk önöket a PANFA Klaszter által kezdeményezett a FALCO Zrt.-ben tartandó gyárlátogatásra, szakmai megbeszélésre és rendezvényre.

A rendezvény célja egyrészről a PANFA Akkreditált Innovációs Klaszter tagszervezeteinek látogatása a FALCO Zrt.-nél, valamint az elmúlt év novemberében alapított FALCO Szombathely Klaszter és a PANFA klaszter együttműködési megállapodásának parafálása.

PANFA Klaszter rendezvény

2017. JÚNIUS 22.   CSÜTÖRTÖK

TALÁLKOZÁS 10.00 ÓRAKOR A FALCO ZRT.-NÉL

 • Szombathely, Zanati út 26.
 • Parkolni a telephelyen belül lehet.

FALCO ZRT.-BEN TERVEZETT PROGRAMOK

 • 10.00–12.00 Tájékoztató kutatásfejlesztési pályázatról, konzultáció, egyeztetésA téma előadója: Dr. Dinnyés Álmos Soproni Egyetem Kancellárja, Dr. Dénes Levente a Soproni Egyetem SKK dékán-helyettese
  Helyszín: Salzburg nagy tárgyaló
 • 12.00–13.00 Állófogadás, ebédHelyszín: Bemutatóterem
 • 13.00–14.00  PrezentációkFALCO Zrt. termékbemutató, dekortrendek
 • A téma előadója: Góczán Gréta Termék Manager
  A FALCO Zrt. fejlesztései és a FALCO Klaszter jövőbeni céljai
  A téma előadója: Kovács Tamás Marketing Manager
 • 14.00–14.15 Együttműködési megállapodás aláírásaAláírók:PANFA Klaszter Elnök asszonya, Schmidt Katalin és

  FALCO Szombathely Klaszter elnöke, Tóth Károly.

 • 14.15–16.15 Gyárlátogatás

  Helyszínek:

  Forgácslap gyár, új lamináló üzem, Mirror Gloss üzem, Impregnáló üzem

 • 16.15–16.30  FALCO program zárása

FINANSZÍROZÁSI FORRÁSOK

A pályázatírás és a projektmenedzsment megismertetése a vállalatokkal fontos célkitűzés a kreatív ötletek és az innovációs vállalkozási tevékenységek finanszírozási lehetőségeinek a feltárása szempontjából és a gyakorlati megvalósítás szemszögéből. A klasztertagoknak ingyenesen biztosítunk alapszintű tanácsadást, információkat nyújtunk, és segítünk a konkrét pályázatok megírásában.

FELADATOK

 • Hazai és nemzetközi pályázati lehetőségek, közbeszerzések figyelése
 • Pályázatírás és teljes körű projektmenedzsment
 • ​Pénzügyi megoldások keresése

MARKETING

Napjaink nagy kihívása, hogy a jelenlegi turbulens világban, folyamatosan változó környezetben, hogy tudnak alkalmazkodni a vállalkozások a megváltozott piaci körülményekhez. A klaszter ebben lehet egy katalizátor.​

FELADATOK

 • Közös piaci fellépés, piacelemzés és piackutatás
 • ​Online klaszter megjelenés (honlap, közösségi platformok), klasztermarketing
 • ​Rendszeres hírlevél releváns tartalommal
 • ​Hazai- és nemzetközi rendezvényeken, kiállításokon való közös részvétel, tanulmányutak szervezése, a klaszter képviselete szakmai fórumokon

SZERVEZETFEJLESZTÉS, OKTATÁS

Napjainkban a folyamatos tanulás alapelvárás, ehhez kíván segítséget nyújtani a klaszter, mind a menedzsmentkompetenciák, mind a tagszervezetek alkalmazottjainak szánt képzéseivel.

FELADATOK

 • Klasztertagok szakmai kompetenciájának, termékeinek felmérése és közvetítése
 • Klaszterstratégia készítése
 • Igényfelmérés és elégedettségmérés
 • Előadások szervezése
 • Szakmai tanfolyamok szervezése
 • Tréningek szervezése

K+F, INNOVÁCIÓ

A klaszter alapvető célja, hogy a tagok képesek legyenek a versenyképességük megőrzésére és a piaci igényeknek megfelelő megújulásra. A bútoriparban a fejlesztésnek kiemelt szerep jut, ugyanis a technológiai és a társadalmi változásoknak köszönhetően az igények is specializálódtak. A nagyobb piaci szegmens megszerzéséhez elengedhetetlen a kutatói tevékenység, amely a költséghatékony gyártást és a piacképes, környezetbarát termékek tervezését, fejlesztését támogatja.

FELADATOK

 • Projektek kigondolása, közös K+F+I tevékenység
 • Hazai és nemzetközi benchmarking tevékenység
 • Jógyakorlatok felkutatása és adaptálása

EGYÜTTMŰKÖDÉSEK

A fa- és bútoriparba tartozó vállalkozások összefogása egy erős közösség kialakítását teszi lehetővé. A faipar egyes területei kiegészítik egymást, így a közös együttműködés révén a tagok egy gazdasági egység részesei lehetnek. A klaszter tagjai számíthatnak egymás szakértelmére, közös projektek indulhatnak, és új üzleti lehetőségek nyílhatnak meg számukra.

FELADATOK

 • Közös termék-és technológiafejlesztés
 • Közös beruházások ösztönzése, kidolgozásában való aktív részvétel
 • Hazai- és nemzetközi klaszter együttműködések ösztönzése
 • Klasztertagok közötti partnerség erősítése, kiterjesztése nemzeti és nemzetközi szinten
 • Partnerkeresés