KLASZTERTALÁLKOZÓ, KLASZTERKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉS

A FALCO Szombathely Furniture Cluster 2016. novemberi megalakítása óta eltelt időszakban már mint szakmai szervezet is aktív szerepvállalásra törekszik a faipari ágazat megerősítését illetően. A két szervezet megállapodott abban, hogy tevékenységüket összehangolva igyekeznek erősíteni a faipari szakmai összefogást és értékteremtést, valamint együttműködési szándékukat fejezték ki azzal a céllal, hogy pályázatokban, projektekben együttműködnek, a tagjaik
közötti kapcsolatot erősítik, segítik egymás szakmai tevékenységét. Konkrét együttműködési irányokat határoztak meg a következők szerint:

■■ projektek generálásában, tervezésben, benyújtásban,
■■ tehetséggondozás mind közép-, mind felsőfokú végzettségűek körében,
■■ tanulmányutak szervezésében,
■■ szakmai rendezvények és oktatások szervezésében,
■■ céltámogatások szervezésében,
■■ Best Practice projektek megismerésében,
■■ tapasztalatcsere, pl. innovatív technológiák, piackutatás, kommunikáció területén,
■■ versenykiírások, pl. designversenyek népszerűsítése, közös versenyek kiírása.

FALCO CLUSTER PANFA AIK
Szakmai összefogás

 

A napot a FALCO Zrt. – mint vendéglátó – részéről Kovács Tamás, a FALCO Zrt. marketingmenedzsere, a FALCO Szombathely Furniture Cluster elnökségi tagja nyitotta meg.

Ezután dr. Dinnyés Álmos, a Soproni Egyetem kancellárja ismertette az NGM által jegyzett Irinyi-tervet, és a GINOP projekteket érintő minisztériumi munkaanyagot. A találkozó határozott célja volt, hogy az iparági szereplők saját tapasztalataik alapján az ismertessék véleményüket a az illetékes minisztériumi pályázatkiírókkal, a jövőbeni irányokat illetően. Az innováció, a magasabb hozzáadott értékű termékek, az ipari diverzifikáció erősítése, az oktatás és ipar harmonizációja, a K+F+I, az ipar 4.0, a paradigmaváltás és az export kiemelten kerültek szóba. Számos építő jellegű észrevétel, hozzászólás biztosította, hogy a
nap végére egy letisztult, átfogó javaslatcsomag állhatott össze. Reményeink szerint a találkozó során elhangzott javaslatok beépíthetők lesznek a minisztériumi
tervekbe, ezáltal segítve az ágazat erősödését, jövőbeni fejlődését.

SZOMBATHELY FURNITURE CLUSTER ALAPÍTÁSA

A technológiafejlesztés területén 2016. november 22-én egy komoly lépést tett a FALCO, amikor is
ünnepélyes keretek között átadásra került Szombathelyen, a Zanati úti telephelyen az új
nagykapacitású felületkezelő üzem, az új lamináló sorral.

FALCO CLUSTER csarnok megnyitó
Az új csarnok megnyitója

 

A megnyitó alkalmával egy további szakmai eseményre is sor került, ünnepélyes körülmények között
aláírták a FALCO Szombathely Furniture Cluster alapító okiratát is, amely a bútoripari szereplők
szorosabb együttműködését kívánja elősegíteni.

 

A FALCO Zrt. komoly felelősséget érez a hazai faipar, fafeldolgozó ipar, bútoripar és a belsőépítészet
jövőjének biztosítása érdekében, ezért is vállalt katalizátorszerepet a cluster létrejöttének
előkészítésében és létrejöttében. A FALCO Szombathely Furniture Cluster küldetése a fa- és
bútoripari termelő vállalkozások, egyetemek, kutatóhelyek, szakmai szervezetek, valamint a
kereskedelemben érintett szervezetek együttműködési hálózataként kiemelten a bútoripari
vállalkozások innovációs képességének támogatása, a beszállítói feladatok ellátásának legmagasabb
szintű fenntartása mellett.

 

A klaszter célja, hogy válaszokat adjon a gazdaság kihívásaira. Célja bútoripari alapanyagok és
késztermékek, szolgáltatások fejlesztése, komplexebbé tétele, szinergiahatások érvényre juttatása a
klaszterhez csatlakozó vállalkozások között. A bútoripari vállalkozások innovációs képességének
fejlesztése, tapasztalatcsere, a továbbképzés területén történő közös projektek lebonyolítása,
közösségi marketing, információs rendszerek kialakítása és működtetése, a külföldi piacok
megismerése és célzott, a vállalkozások együttműködésén alapuló fejlesztése.